Phát triển bền vững

Một phần nỗ lực bền bỉ không ngừng của Laguna Lăng Cô trong việc vun đắp các giá trị cộng đồng!

 Claire Chiang – Chủ tịch Quỹ Banyan Tree toàn cầu đã tuyên bố: “Làm việc tốt phải được ưu tiên và trở thành quy tắc của doanh nghiệp”. Tại Laguna Lăng Cô, chúng tôi cam kết trở thành công ty dẫn đầu Việt Nam trong việc phát triển du lịch bền vững – đó là khát khao và cũng là giá trị cốt lõi của tập đoàn. Đối với Laguna Lăng Cô, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một đặc ân và cơ hội để chúng tôi bảo tồn môi trường cũng như giúp đỡ cộng đồng địa phương.

Mỗi một nhân viên, lãnh đạo hay khách hàng đều là một đại sứ phát triển bền vững, đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được sự thành công qua các chương trình “Nghỉ dưỡng tốt” và “Làm việc tốt” của chúng tôi.

32 Hoạt động

Hoạt động

1645 Giờ

Tổng số giờ dành cho hoạt động cộng đồng

2991 Người

Tổng số lượng khách hàng, nhân viên và cộng động tham gia vào các hoạt động

72.519USD

Số tiền gây quỹ và sử dụng cho các hoạt động cộng đồng

99.97% Nhà cung cấp

Nhà cung cấp ký cam kết “Code of Conduct”

Stay For Good

Chương trình “Stay for Good” của chúng tôi mời bạn trải nghiệm thế giới một cách chân thực bằng cách làm nổi bật những nét tinh tế của mỗi điểm đến, đồng thời tôn vinh di sản và truyền thống của các cộng đồng địa phương.

More to discovery

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Hoạt động về Môi trường

Phát triển con người

Những nổ lực khác

Laguna Lăng Cô Sustainability Journey 2018 – 2019 – 2020