Phát triển bền vững

Một phần nỗ lực bền bỉ không ngừng của Laguna Lăng Cô trong việc vun đắp các giá trị cộng đồng!

Ms. Claire Chiang – Chủ tịch Quỹ Banyan Tree toàn cầu đã tuyên bố: “Làm việc tốt phải được ưu tiên và trở thành quy tắc của doanh nghiệp”.Tại Laguna Lăng Cô, chúng tôi cam kết trở thành công ty dẫn đầu Việt Nam trong việc phát triển du lịch bền vững – đó là khát khao và cũng là giá trị cốt lõi của tập đoàn. Đối với Laguna Lăng Cô, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một đặc ân và cơ hội để chúng tôi bảo tồn môi trường cũng như giúp đỡ cộng đồng địa phương.

Mỗi một nhân viên, lãnh đạo hay khách hàng đều là một đại sứ phát triển bền vững, đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được sự thành công qua các chương trình “Nghỉ dưỡng tốt” và “Làm việc tốt” của chúng tôi.

32 Hoạt động

Hoạt động

1645 Giờ

Tổng số giờ dành cho hoạt động cộng đồng

2991 Người

Tổng số lượng khách hàng, nhân viên và cộng động tham gia vào các hoạt động

72.519USD

Số tiền gây quỹ và sử dụng cho các hoạt động cộng đồng

99.97% Nhà cung cấp

Nhà cung cấp ký cam kết “Code of Conduct”Đồng hành cùng Laguna Lăng Cô trong hành trình Phát triển Bền vững 2024

Tháng Một, 2024

01

Ươm mầm thế hệ trẻ

Tháng Một, 2024

Tháng Hai, 2024

02

Bảo vệ nguồn nước vì mục tiêu tương lai bền vững

Tháng Hai, 2024

Tháng Ba, 2024

03

Trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực du lịch

Tháng Ba, 2024

Tháng Tư, 2024

04

Sức khỏe thể chất và tinh thần

Tháng Tư, 2024

Tháng Năm, 2024

05

Đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái

Tháng Năm, 2024

Tháng Sáu, 2024

06

Bảo tồn hệ sinh thái biển

Tháng Sáu, 2024

Tháng Bảy, 2024

07

Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế

Tháng Bảy, 2024

Tháng Tám, 2024

08

Khuyến kích sự đa dạng và cơ hội bình đẳng

Tháng Tám, 2024

Tháng Chín, 2024

09

Phát triển cộng đồng bền vững

Tháng Chín, 2024

Tháng Mười, 2024

10

Đảm bảo an ninh lương thực

Tháng Mười, 2024

Tháng Mười Một, 2024

11

Tiêu dùng và sản xuất bền vững

Tháng Mười Một, 2024

Tháng Mười Hai, 2024

12

Trao quyền cho cộng đồng địa phương

Tháng Mười Hai, 2024

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Hoạt động về Môi trường

Phát triển con người

Những nổ lực khác

Laguna Lăng Cô Sustainability Journey 2018 – 2019 – 2020