Hoạt động làm sạch bãi biển

Laguna Lăng Cô bắt đầu chiến dịch làm sạch môi trường từ tháng 4/2016 với mục đích nâng cao ý thức và khuyến khích nhân viên giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. Mỗi đợt sẽ tập trung làm sạch môi trường tại một khu vực nhất định ở Laguna Lăng Cô.

Năm 2017, địa điểm của chương trình được chuyển sang các khu vực cộng đồng xung quanh Laguna với mục đích nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

Năm 2018, chương trình này được nâng cấp thành “Dự án Trái tim xanh” với mục đích nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về việc quan tâm đến môi trường. Trong dự án này, trẻ em được coi là nhân tố then chốt trong việc truyền bá nhận thức về các vấn đề môi trường đến bạn bè và người thân của các em. Các hội thảo khác nhau được tổ chức mỗi tháng để giúp học sinh hiểu rõ hơn về môi trường và các sáng kiến xanh khả thi như phân loại và tái chế rác thải. Các em cũng được giao nhiệm vụ thực hiện các hành động để thực hiện kiến thức mới để bảo vệ môi trường.

CÁC DỰ ÁN ĐANG DIỄN RA

TIẾNG ANH THẬT VUI

Cùng chúng tôi mang đến lớp học tiếng anh vui và bổ ích cho các bạn nhỏ địa phương!

CHƯƠNG TRÌNH SEEDLINGS

Ươm trồng một hạt giống - thay đổi một cuộc đời!

LET'S TALK

Let's Talk Together!

CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Cùng chúng tôi mang lại sự ấm áp cho những người già neo đơn!