Chiến dịch tiết kiệm năng lượng

Cùng chúng tôi tham gia hành trình bảo vệ môi trường cho ngày mai!

Dựa trên số liệu năng lượng tiêu thụ thực tế được thu thập dựa trên tiêu chuẩn đo lường của Earth Check, Laguna Lăng Cô CSR phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng để nâng cao nhận thức của nhân viên trong việc tiết kiệm năng lượng để phát triển bền vững. Sử dụng các áp phích tại các khu vực hậu sảnh và các văn phòng, chiến dịch nêu bật các vấn đề về tiêu thụ năng lượng quá mức dẫn đến những đe dọa cho môi trường. Áp phích đưa ra danh sách các hành động (mẹo) mà nhân viên có thể sử dụng để giảm lượng tiêu thụ và tăng cường bảo tồn tài nguyên.

Vào tháng 4 năm 2015, Laguna Lăng Cô thành lập Ủy ban tiết kiệm năng lượng để đảm bảo thực thi hiệu quả vấn đề tiết kiệm năng lượng.

CÁC DỰ ÁN ĐANG DIỄN RA

TIẾNG ANH THẬT VUI

Cùng chúng tôi mang đến lớp học tiếng anh vui và bổ ích cho các bạn nhỏ địa phương!

CHƯƠNG TRÌNH SEEDLINGS

Ươm trồng một hạt giống - thay đổi một cuộc đời!

LET'S TALK

Let's Talk Together!

CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Cùng chúng tôi mang lại sự ấm áp cho những người già neo đơn!