Hưởng Ứng Giờ Trái Đất

Earth Hour poster page 1Earth Hour poster page 2Earth Hour #Connect2Earth

 

Giờ Trái Đất là chiến dịch hàng năm của Laguna Lăng Cô nhằm kêu gọi sự chung tay cho các vấn đề ảnh hưởng đến phát triển bền vững.  Bằng việc tham gia Giờ Trái Đất để tuyên truyền nhận thức về biến đổi khí hậu, Laguna Lăng Cô đã khuyến khích, huy động nhân viên và khách lưu trú cùng nhau hành động vì môi trường.

2017

Ngày: 24-26/02/2017 - Laguna Lăng

Laguna Lăng Cô tiếp tục chiến dịch Giờ Trái Đất bằng việc thực hiện các hoạt động từ 24-26/03, từ 9:30 đến 10:30 sáng

Đối với khách lưu trú:
 • Tắt các thiết bị điện không cần thiết tại những khu vực nhất định từ 8 giờ đến 9 giờ tối đêm 25 tháng 3
 • Tham dự bữa ăn tối đặc biệt ngoài trời chỉ sử dụng ánh sáng nến, tại bãi cỏ trung tâm Angsana từ 6 giờ tối
Đối với nhân viên:
 • Tham dự các cuộc họp và làm việc ngoài trời, sử dụng ánh sáng tự nhiên
 • Tham gia trò chơi câu hỏi của bộ phận CSR nhằm hiểu thêm về Giờ Trái Đất và tiết kiệm năng lượng.
 • Tắt đèn và điều hòa trong khu vực làm việc (nếu có thể)
 • Thực hành các mẹo tiết kiệm năng lượng đã dán ở những nơi bảng thông báo chung
Kết quả đạt được:  
 • Nhận được sự tham gia nhiệt tình từ tất cả các bộ phận trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Giờ Trái Đất
 • 70 khách lưu trú tham gia bữa ăn tối ngoài trời
 • Chiến dịch Giờ Trái Đất tiết kiệm 5500 KWh điện (tương đương 566 USD) cho toàn bộ Laguna Lăng Cô

Laguna-Lăng-Cô-earth-hours-photo2

2016

Ngày: 18 – 19/03/2016 - Laguna Lăng

Năm 2016, Laguna Lăng Cô khuyến khích khách lưu trú tắt các thiết bị điện không cần thiết và tham gia vào tiệc BBQ buổi tối ngoài trời không sử dụng đèn điện.
Bên cạnh đó, nhân viên cũng được khuyến khích tiết kiệm năng lượng bằng cách tổ chức các cuộc họp ngoài trời sử dụng ánh sáng tự nhiên và thực hiện các mẹo tiết kiệm năng lượng tại các văn phòng làm việc.

Kết quả đạt được:  
 • ANhân viên của  tất cả các bộ phận đều tham gia vào hoạt động này.
 • Có 77 khách lưu trú đã dùng bữa tối tại tiệc BBQ ngoài trời.
 • Tổng 4950 KWh điện (tương đương 544 USD) đã được tiết kiệm

Laguna-Lăng-Cô-Cleaning-Campaign-photo2

2015

Ngày: 27-29/03/2015 - Laguna Lăng Cô 

Khách lưu trú được khuyến khích tham gia vào hoạt động này bằng việc tắt những thiết bị điện không cần thiết tại những khu vực nhất định trong khoảng thời gian từ 8:30 đến 9:30 tối ngày 28 tháng 3 – ngày chính thức của Giờ Trái Đất 2015. Hơn nữa, khách nghỉ dưỡng cũng đã có cơ hội tham gia bữa ăn tối ngoài trời không sử dụng điện tại tầng thượng của nhà hàng Moomba.

Bên cạnh đó, nhân viên được khuyến khích tiết kiệm điện nước trong giai đoạn từ 27 đến 29 tháng 3 bằng việc thực hiện theo các mẹo tiết kiệm được dán tại các văn phòng làm việc.

Laguna-Lăng-Cô-earth-hours-photo3