Giải đấu Club Championship lần thứ 10

CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐỦ SỐ LƯỢNG GOLFER THAM DỰ!

Laguna Golf Lăng Cô xin chân thành cám ơn sự quan tâm của tất cả quý Hội Viên và Gôn thủ dành cho giải đấu Club Championship lần thứ 10. Thời hạn đăng ký đã kết thúc và chúng tôi đã nhận đủ số lượng Golfer tham gia giải đấu lần này. Mọi đăng ký từ bây giờ sẽ được đặt vào danh sách chờ.

Hẹn gặp quý khách tại giải đấu tiếp theo!