fbpx

NGÀY HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Thời gian: 8h00  – 11h30 | Ngày 27 tháng 6 năm 2018
Địa điểm: Toà nhà Admin

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Với niềm tin: “Giọt máu cho đi là món quà của cuộc sống”, Laguna Lăng Cô đã phối hợp cùng với Trung tâm Huyết học truyền máu Huế tổ chức ngày hội Hiến máu hàng năm cho tất cả nhân viên cũng như khách lưu trú có thể chia sẻ “món quà cuộc sống” này.

Hoạt động:

  • Từ năm 2014 đến 2018, 539 nhân viên đã tham gia hiến máu
  • 93,600 ml máu đã được tặng cho Trung tâm Huyết học và truyền máu Huế
  • Vào ngày 6/6/2019, 105 nhân viên công ty đã hiến 30,450 ml máu tới Trung tâm Huyết học và Truyền máu Huế. Trong số các nhân viên này, 72% đã từng hiến máu nhiều hơn hai lần và đặc biệt có một nhân viên thuộc Bộ phận Kỹ thuật đã có tám lần tham gia hiến máu liên tiếp trong các năm trước.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2017, 19.450 ml máu đã được chuyển tới trung tâm huyết học truyền máu Huế.

 

Blood-Donation-2017-banner