fbpx

Cùng Trò chuyện

Let's Talk Together!

“Let’s talk” là sáng kiến mới của Laguna Lăng Cô, đối tượng hướng tới là các em học sinh trung học phổ thông, với việc tạo ra một môi trường học tập thân thiện nhằm nâng cao khả năng Tiếng Anh và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp cho các em.

Mỗi tuần, các chủ đề và hoạt động khác nhau được cung cấp để thảo luận và thúc đẩy việc thực hành tiếng Anh thường xuyên hơn. Về lâu dài, dự án cũng nhằm mục đích giúp các em trải nghiệm sự đa dạng toàn cầu thông qua tương tác với tình nguyện viên đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới và cung cấp cơ hội để các em có được công việc chất lượng trong tương lai.

Trong chương trình này, các giáo viên địa phương, tình nguyện viên quốc tế và khách lưu trú tại khách sạn được chào đón tham gia cùng chúng tôi; bởi chúng tôi tin rằng khi cùng nhau, chúng tôi có thể tạo ra những thay đổi lớn và cải thiện tiếng Anh cho học sinh trung học.

ĐĂNG KÝ THAM GIACSR Dept: +84 (0) 911 56 55 22 or Front Office: +84 (0) 234 3695 800


Lets Talk Program Laguna Lang Co CSR poster 2

Một phần nỗ lực bền bỉ không ngừng của Laguna Lăng Cô trong việc vun đắp các giá trị cộng đồng!

Nâng cao Hiệu quả Hoạt động | Hoạt động về Môi trường | Phát triển Con người