fbpx

CHIẾN DỊCH LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG CỦA LAGUNA LĂNG CÔ

Hãy tham gia Hành trình Xanh cùng Laguna Lăng Cô!”

Thời gian:Thứ 3 hàng tuần, từ 14:00 – 15:00

Địa điểm: Laguna Lăng Cô

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Laguna Lăng Cô bắt đầu chiến dịch làm sạch môi trường từ tháng 4/2016 với mục đích nâng cao ý thức và khuyến khích nhân viên giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. Mỗi đợt sẽ tập trung làm sạch môi trường tại một khu vực nhất định ở Laguna Lăng Cô.

Laguna-Lăng-Cô-Cleaning-Campaign-photo1