fbpx

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BIỆT THỰ BANYAN TREE RESIDENCES

 

Ngày 30.09.2020

Biệt thự biển Banyan Tree Residences giai đoạn 2

Ngày 21.07.2020

Biệt thự biển Banyan Tree Residences giai đoạn 2

Ngày 29.04.2020
Biệt thự biển Banyan Tree Residences giai đoạn 2
Ngày 26.02.2020

Biệt thự biển Banyan Tree Residences giai đoạn 2

Biệt thự thuộc khách sạn Banyan Tree Lăng Cô

 

Ngày 02.01.2020

Biệt thự biển Banyan Tree Residences giai đoạn 2

Biệt thự thuộc khách sạn Banyan Tree Lăng Cô

 

Ngày 21.11.2019

Ngày 11.10.2019

Ngày 12.9.2019