fbpx

7 Ngày Lựa Chọn

Thứ Hai

Bảo Dưỡng Sân
(Xuất phát sau 11:00)

 30% Golf + F&B
Thứ Ba

Ngày Hồng
(Miễn phí thuê gậy & Học Golf cho golfer nữ)

1,200,000 VNĐ
Thứ Tư

Ngày Hội Viên

 Miễn phí xe điện
Thứ Năm

Ngày Bạn Hội Viên
(Miễn phí Bánh mì & Nước uống)

1,700,000 VNĐ
Thứ Sáu

Golf Thư Giãn
(Miễn phí Bóng tập, Nước & Snack)

 1,900,000 VNĐ
Thứ Bảy

BBQ Trên Sân

200,000 VNĐ
Chủ Nhật

Golf Cho Người Mới Bắt Đầu
(Chơi 9 hố sau 14:00, miễn phí thuê gậy)

980,000 VNĐ

 

For more information, please contact:
Email: Reservations-LLC@lagunalangco.com   |  Tel : +84 (0) 234 3695 832  |  Hotline : +84 (0) 918 97 44 55

❯ Laguna Park Townhouse

EXPLORE MORE