VIETNAMESE RESIDENCE OFFER

Ưu Đãi Cho Gôn Thủ Việt

18 HỐ
1.900.000 VNĐ - NGÀY TRONG TUẦN
2.400.000 VNĐ - CHỦ NHẬT

36 HỐ
3.000.000 VNĐ - NGÀY TRONG TUẦN
3.600.000 VNĐ - CHỦ NHẬT

BAO GỒM: PHÍ SÂN, PHÍ CADDY VÀ PHÍ XE ĐIỆN DÙNG CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Áp dụng cho khách quốc tịch Việt Nam và khách nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Vui lòng xuất trình thẻ khi check in.
  • Hiệu lực từ ngày 01/04/2018 đến 31/10/2018.
  • Không áp dụng cho Thứ 7 và các ngày Lễ.
  • Các điều khoản và điều kiện khác được áp dụng kèm theo.

BOOK NOW

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Hotline: +84 (0) 234 3695 880 | Email: pro-shop@lagunalangco.com