fbpx

ưu đãi cho Gôn thủ Việt - 2018

Ưu Đãi Cho Gôn Thủ Việt

18 HỐ
1,900,000 VND - NGÀY TRONG TUẦN
2,400,000 VND - CHỦ NHẬT

36 HỐ
3,000,000 VND - NGÀY TRONG TUẦN
3,600,000 VND - CHỦ NHẬT

BAO GỒM: PHÍ SÂN, PHÍ CADDY VÀ PHÍ XE ĐIỆN DÙNG CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Áp dụng cho khách quốc tịch Việt Nam và khách nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Vui lòng xuất trình thẻ khi check in.
    • Hiệu lực từ ngày 01/04/2018 đến 31/10/2018.
    • Không áp dụng cho Thứ 7 và các ngày Lễ.
    • Các điều khoản và điều kiện khác được áp dụng kèm theo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Hotline: +84 (0) 234 3695 880 | Email: pro-shop@lagunalangco.com