fbpx

Laguna-team

Là thành viên của Laguna - Làm hết sức, chơi hết mình trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Bạn mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện? Hãy trở thành thành viên của Laguna Lăng Cô để nhận được phúc lợi xứng đáng với sự cống hiến của bạn.

VỊ TRÍ CẤP CAO

  1. Trợ lý Trưởng phòng quan hệ công chúng
  2. Quản lý tiếp thị số
  3. Trợ lý Quản lý tiếp thị số
  4. Chuyên viên thiết kế đồ họa cấp cao
  5. Chuyên viên kế toán cấp cao
  6. Trợ lý trưởng phòng kinh doanh
  7. Biên tập nội dung
  8. Chuyên viên nghiên cứu thị trường bất động sản