Laguna-team

Là thành viên của Laguna - Làm hết sức, chơi hết mình trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Bạn mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện? Hãy trở thành thành viên của Laguna Lăng Cô để nhận được phúc lợi xứng đáng với sự cống hiến của bạn.

VỊ TRÍ CẤP CAO

  1. Assistant Golf  Sales Manager
  2. Digital Marketing Manager (Based in HCMC)
  3. Sous Chef
  4. Learning Manager
  5. Events Manager
  6. Assistant Purchasing Manager
  7. Senior Sales Manager (Based in HCMC)