fbpx
Tin Tức

ĐIỂM ĐẾN & HOẠT ĐỘNG

BẤT ĐỘNG SẢN

KHÁCH SẠN

SÂN GÔN

KÊNH TRUYỀN THÔNG

1
2
3

8

1
2
3

9

 

Lịch Sự Kiện
SỰ KIỆN
THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM
12th Faldo Series Asia Grand Final 27/2 – 04/3/2018 Laguna Golf Lăng Cô
11th Faldo Series Asia Grand Final 2017 15 – 17/3/2017 Laguna Golf Lăng Cô
Laguna Lăng Cô Invitational 2017 18/11/2017 Laguna Golf Lăng Cô
Laguna Golf Lăng Cô Club Championship 2017 03/6/2017 Laguna Golf Lăng Cô
2nd Laguna Golf Classic 2016 10 – 13/11/2016 Laguna Lăng Cô
Laguna Golf Lăng Cô Club Championship 2016 29/5/2016 Laguna Golf Lăng Cô
Laguna Golf Weekend with Sir. Nick Faldo 2016 05 – 07/3/2016 Laguna Lăng Cô
1st Laguna Golf Classic 2015 13 – 14/11/2015 Laguna Lăng Cô
Laguna Golf Lăng Cô Club Championship 2015 23/5/2015 Laguna Golf Lăng Cô
Laguna Lăng Cô Marathon 2015 24 – 25/10/2015 Laguna Lăng Cô
Laguna Lăng Cô Open Tournament 2014 30/8/2014 Laguna Golf Lăng Cô
Laguna Golf Lăng Cô Club Championship 2014 17/5/2014 Laguna Golf Lăng Cô
Laguna Lăng Cô Triathlon 2014 29/3/2014 Laguna Lăng Cô
Laguna Lăng Cô Grand Opening 2013 27/4/2013 Laguna Lăng Cô
Laguna Lăng Cô – Vietnam Airline Triathlon 2013 14/4/2013 Laguna Lăng Cô

Videos

 Laguna Lifestyle

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô

 18 Hố sân gôn Laguna Golf Lăng Cô

Banyan Tree - Nơi trú ẩn của các các giác quan

Angsana - Tận hưởng từng khoảnh khắc

Laguna Park Townhouse

Hãy là một phần của #LagunaLangCo