fbpx

36 Holes Laguna Deal

VNĐ 2,900,000 – NGÀY TRONG TUẦN

VNĐ 3,900,000 – CUỐI TUẦN/ NGÀY LỄ

Từ ngày 01/08/2017 đến 30/09/2017

PHÍ SÂN, PHÍ CADDY VÀ XE ĐIỆN DÙNG CHUNG
CHỈ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM

*Điều khoản và điều kiện đi kèm áp dụng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Hotline: +84 (0) 234 3695 880 | Email: pro-shop@lagunalangco.com

Tải về Poster: 36 Holes Laguna Deal